Aanleg/onderhoud openbaar gebied en bestrating

5 augustus '22

De Vilgert nadert zijn voltooiing. Er wordt volop gebouwd in de wijk, zowel projectmatig als door zelfbouwers. Eind 2022 worden de levensloopbestendige woningen (bungalows) langs de sportvelden opgeleverd. De bestratingswerkzaamheden worden daarna conform afspraak met de gemeente Venlo hervat. Over onderhoud, oplevering en overdracht vindt overleg plaats met de gemeente. Wat staat er op de agenda?

Onderhoud (reeds gestart)

Terecht maakten diverse bewoners ons attent op de noodzaak van onderhoud. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden opgepakt. Zo zijn op diverse plaatsen losse stoeptegels bij opritten vastgelegd, is onkruid tussen stoeptegels, in perkjes en de speelplaats verwijderd.

Het zand dat voor de woningen aan Velskampstraat 18 en 20 ligt, is/wordt verwijderd. De bestrating op de hoek Vilgert richting Velskampstraat wordt hersteld.

Werkzaamheden woonrijp maken

Op verschillende plaatsen wordt de definitieve asfaltbestrating aangelegd. Daar waar deze nog niet liggen, worden ook de stoepen gelegd. Daarnaast wordt de verlichting, inclusief de vervanging van noodarmaturen, afgewerkt.

Seizoenswerk (aanplant)

De aanplant van bomen wordt het komende plantseizoen opgepakt. Bij een aantal woningen ontbreekt nog de op de juridische situatietekening aangegeven taxushaag (Verger der Kampstraat 13 t/m 31). Deze haag zal in het komend plantseizoen alsnog worden gezet.

Overzicht werkzaamheden

Op onderstaande kaart hebben we de werkzaamheden inzichtelijk gemaakt.

Werkzaamheden de Vilgert
Vragen? Neem direct contact op
Wat speelt er? Het laatste nieuws